6431414 | 03-6426994 | רח' אחימאיר 13, רמת אביב ג', ת”א

חוסר שיניים שהושלם על ידי שתלים

אחרילפני
implant 1 postimplant 1 pre
אחרילפני
implant 2 postimplant 2 pre